Tvarový ořez - výsek

Jak připravit data pro ořez, násek nebo big na plotru ZUND

PŘÍPRAVA DAT PRO VELKOPLOŠNÝ TISK (tisk+výřez)


1/ Grafiku i křivky na výřez, prosíme, dodávejte vždy v jednostránkovém PDF! Tedy všechny vrstvy i tištěný motiv dohromady.

2/ Cesty by měly být uzavřené a neměly by se skládat z několika cest jen položených za sebou.

3/ Cesty pro výsek nebo big musí být přímou barvou se zapnutým přetiskem. Ideální, ale ne nutné je pokud barvy pojmenujete následovně:
Výsek - 1 b tah - jméno barvy: CutContour_Cutting
Big - 1 b tah - jméno barvy: CutContour_Big
Níže si můžete stáhnout již připravené a nadefinované barvy buď v ai dokumentu, nebo indd dokumentu a nebo jako ase a do indd si je přidat jako nová políčka.

4/ Maximální velikost jednoho vyřezávaného souboru by neměla přesáhnout max. rozměr 1,5 x 3,0m


Příprava dat pro ARCHOVÝ tisk (tisk+výřez)

1/  Grafiku i křivky na výřez je třeba dodat ve vícestránkovém pdf. Pozor! Zde je rozdíl proti Velkoplošnému tisku!

Maximální velikost našeho tiskového archu je 320x450mm. Maximální potištěná plocha archu je 315x440mm - to je plocha VČETNĚ plotrových značek.

1. stránka - náhled - tisk + výsek dohromady
2. stránka - pouze výsek + plotrové značky (černé puntíky o průměru 6mm)
3. stránka - pouze tisk - vše co se tiskne + plotrové značky.
Plotrové značky - Černé (100%K) puntíky o průměru 6mm, které musí být umístěné na všech třech stránkách pdf tak, že jsou na každé stránce na přesně stejném místě. Značky můžete udělat 10 mm od okraje archu - stránky a +- 5 mm od grafiky... jinak je jejich umístění v podstatě libovolné. Ideální je dodržet podobné rozmístění jako na ukázkovém náhledu.

2/ Cesty by měly být uzavřené a neměly by se skládat z několika cest jen položených za sebou.

3/ Cesty pro výsek nebo big musí být přímou barvou se zapnutým přetiskem. Ideální, ale ne nutné je pokud barvy pojmenujete stejně jako pro velkoplošný tisk:
Výsek - 1 b tah - jméno barvy: CutContour_Cutting
Big - 1 b tah - jméno barvy: CutContour_Big

4/ Je třeba dodržet velikost archu!

Maximální velikost našeho tiskového archu je 325x480mm. Maximální potištěná plocha archu je 320x470mm - to je plocha VČETNĚ plotrových značek.

Jednoduchá kontrola v Acrobatu Profesional - podívejte v Output Preview na složení barev, zda je křivka výseku opravdu v přímé barvě - viz obrázek.