Tvarový ořez – výsek

Jak připravit data pro ořez, násek nebo big na plotru ZUND?

Příprava dat pro VELKOPLOŠNÝ tisk (tisk + výřez)


1/ Grafiku i křivky na výřez, prosíme, dodávejte vždy v jednostránkovém PDF! Tedy všechny vrstvy i tištěný motiv dohromady.

2/ Cesty by měly být uzavřené a neměly by se skládat z několika cest jen položených za sebou.

3/ Cesty pro výsek nebo big musí být přímou barvou se zapnutým přetiskem. Ideální, ale ne nutné je pokud barvy pojmenujete následovně:
Výsek – 1 b tah – jméno barvy: CutContour_Cutting
Big – 1 b tah – jméno barvy: CutContour_Big
Níže si můžete stáhnout již připravené a nadefinované barvy buď v ai dokumentu, nebo indd dokumentu, a nebo jako ase a do indd si je přidat jako nová políčka.

4/ Maximální velikost jednoho vyřezávaného souboru by neměla přesáhnout max. rozměr 1,5 x 3,0 m


Příprava dat pro ARCHOVÝ tisk (tisk + výřez)

1/ Grafiku i křivky na výřez je třeba dodat ve vícestránkovém pdf. Pozor! Zde je rozdíl proti velkoplošnému tisku!

Maximální velikost našeho tiskového archu je 320x450 mm. Maximální potištěná plocha archu je 315x440 mm – to je plocha VČETNĚ plotrových značek.

1. stránka – náhled – tisk + výsek dohromady
2. stránka – pouze výsek + plotrové značky (černé puntíky o průměru 6mm)
3. stránka – pouze tisk – vše co se tiskne + plotrové značky.
Plotrové značky – Černé (100% K) puntíky o průměru 6 mm, které musí být umístěné na všech třech stránkách pdf tak, že jsou na každé stránce na přesně stejném místě. Značky můžete udělat 10 mm od okraje archu – stránky a ± 5 mm od grafiky, jinak je jejich umístění v podstatě libovolné. Ideální je dodržet podobné rozmístění jako na ukázkovém náhledu.

2/ Cesty by měly být uzavřené a neměly by se skládat z několika cest jen položených za sebou.

3/ Cesty pro výsek nebo big musí být přímou barvou se zapnutým přetiskem. Ideální, ale ne nutné je pokud barvy pojmenujete stejně jako pro velkoplošný tisk:
Výsek – 1 b tah – jméno barvy: CutContour_Cutting
Big – 1 b tah – jméno barvy: CutContour_Big

4/ Je třeba dodržet velikost archu!

Maximální velikost našeho tiskového archu je 325x480 mm. Maximální potištěná plocha archu je 320x470 mm - to je plocha VČETNĚ plotrových značek.

Jednoduchá kontrola v Acrobatu Profesional: podívejte v Output Preview na složení barev, zda je křivka výseku opravdu v přímé barvě, viz obrázek.