Akvizice Keli Pro

24.01.2023

Po měsíc trvajících jednáních a přípravách smluv jsme podepsali a uzavřeli převzetí obchodní části digitální tiskárny Keli Pro. Majitelé společnosti se rozhodli po 25-ti letech skončit s podnikáním v oboru.

Od akvizice si slibujeme další nárust objemů zakázek, navázání partnerství s novými zákazníky a posílení pozice firmy na trhu.