GREENGUARD GOLD pro inkousty Agfa

06.02.2020
UV LED inkosty společnosti Agfa získala certifikaci GREENGUARD Gold pro aplikace sign and display!


Certifikát GREENGUARD je udělován výrobkům, které splňují některé z nejpřísnějších norem pro chemické emise na světě, což pomáhá snižovat znečištění ovzduší v interiéru a riziko vystavení chemikáliím.


GREENGUARD Gold standard zahrnuje zdravotně založená kritéria pro více než 360 VOC a také vyžaduje nižší celkové úrovně emisí VOC, aby se zajistilo, že výrobky jsou přijatelné pro použití v citlivých vnitřních prostředích, jako jsou školy a zdravotnická zařízení.