Platby

Zde je možno uhradit faktury prostřednictvím platební karty v systému PayPall