Podporujeme běh Pro Paraple

16.05.2018

Běh pro Paraple je benefiční sportovně společenská akce. Příležitost setkat se s přáteli a příznivci Centra Paraple a přiblížit jim Paraple a jejich činnost. Také letos bude výtěžek použit na služby Centra Paraple lidem na vozíku.

Více na: www.behproparaple.cz/aktualni-rocnik